Miko, Richard

 

 sms logo

Name:

Mr. Richard Miko

Email:

rmiko@sequimschools.org

Phone:

360-582-3520

 

Period

Time

Class

1

0815-0915

Algebra

2

0919-1015

Math 8

3

1019-1115

Math 8

4

1119-1215

Math 8

Lunch

1215-1245

Lunch

5

1245-1345

Math 8

6

1349-1445

Math 8